De stelling van de kerstsok

Om in de kerstsfeer te blijven nog een stelling met een vreemde naam: de stelling van de kerstsok (Christmas Stocking Theorem, ook wel hockey stick theorem genoemd). De stelling gaat als volgt:

Net zoals bij de stelling van de Davidsster wordt de vreemde naam van deze stelling duidelijk als je de binomiaalcoëfficiënten visualiseert in de driehoek [...]

De stelling van de Davidsster

Kerstmis is een toepasselijke dag voor deze leuke stelling: de stelling van de Davidsster. Ik las hierover enkele dagen geleden op de blog 360. De stelling zegt:

Om te zien waar de stelling zijn naam vandaan haalt, helpt het om de binomiaalcoëfficiënten in de formule voor te stellen in de driehoek van Pascal, zoals bijvoorbeeld op [...]

De Cox-Zucker machine

Toen wiskundigen David A. Cox en Steven Zucker samenwerkten aan een algoritme dat in 1979 gepubliceerd werd, konden ze nog niet vermoeden dat Charles F. Schwarz vijf jaar later een artikel zou publiceren waarin hij hun algoritme besprak. Heel leuk voor de auteurs, zou je denken, maar Schwarz wou een naam aan het algoritme geven [...]

De dronken-vogelstelling

In mijn categorie van stellingen met vreemde namen kan de dronken-vogelstelling natuurlijk niet ontbreken. Eigenlijk heet de stelling zo niet officieel, maar de blog God Plays Dice besprak ze enkele maanden geleden onder die naam. Het is een stelling over stochastische wandelingen die informeel kan uitgelegd worden met de uitspraak “Een dronken man vindt altijd [...]

Het pingponglemma

Nog eentje voor de categorie van stellingen met een vreemde naam: het pingponglemma. Dit lemma zorgt ervoor dat als twee projectieve transformaties a en b aan bepaalde meetkundige vereisten voldoen, ze bij het toepassen op de projectieve ruimte P(kd) beide een vrije groep genereren. Deze transformaties a en b worden de pingpongspelers genoemd. Wiskundigen zeggen [...]

De harige-balstelling en de ham-sandwichstelling

Sommige wiskundige stellingen hebben een wel erg leuke naam gekregen. Wat bijvoorbeeld te denken van de harige-balstelling? Deze stelling uit de algebraïsche topologie zegt in mensentaal dat je de haren van een tennisbal niet kan kammen zonder dat op een bepaalde plaats twee haren in heel verschillende richtingen wijzen.
Of de ham-sandwich stelling? De stelling zegt [...]