Patronen in Abelse zandhopen

Wanneer je op een plat vlak één voor één zandkorrels laat vallen vanuit dezelfde plaats, dan krijg je een piramidevormige constructie, omdat de zandkorrels uit elkaar vallen. Wiskundigen hebben hier variaties op bedacht, zoals het Abelse zandhoopmodel. Je laat zandkorrels vallen op hetzelfde punt op een rooster en de korrels worden volgens bepaalde regels verdeeld, [...]

Afbeeldingen van cellulaire automaten maken

In de twee recentste nummers van PC-Active schreef ik over Stephen Wolframs A New Kind of Science, achtereenvolgens over cellulaire automaten en Turingmachines. Ik toonde er Mathematica Player en het Wolfram Demonstrations Project om de cellulaire automaten uit te proberen, maar wie wat avontuurlijker aangelegd is kan natuurlijk ook zelf een computerprogramma schrijven om de [...]

Een nieuw soort wetenschap

In het oktobernummer van PC-Active staat een artikel van mij over Stephen Wolframs boek A New Kind of Science. In 2002 publiceerde Wolfram, de uitvinder van het populaire wiskundige programma Mathematica, dit controversiële boek op basis van 15 jaar monnikenwerk. In dit lijvige boek (1263 pagina’s) geeft hij een studie van computerprogramma’s met eenvoudige regels, [...]