Wiskunde kennen kan je leven redden

Met nieuwjaar kreeg ik van mijn zus het boek 100 essential things you didn’t know you didn’t know van wiskundige John D. Barrow cadeau. De 100 hoofdstukken zijn heel kort en geven je een anekdote of korte uitleg van iets wiskundigs. Er staan heel wat leuke weetjes in, en het leukste tot nu toe (ik [...]

Paul Painlevé over het reële en het complexe domein

Il apparut que, entre deux vérités du domaine réel, le chemin le plus facile et le plus court passe bien souvent par le domaine complexe.
Paul Painlevé, Analyse des travaux scientifiques (1900)
Een gelijkaardig citaat (“Le plus court chemin entre deux vérités dans le domaine réel passe par le domaine complexe.”) wordt vaak aan Jacques Hadamard toegeschreven, [...]

Afleiden met fantasie

Deze leerling toont heel wat fantasie bij het oplossen van een partiële afgeleide op het schoolbord:

Gevonden op Abstruse Goose.

De stelling van Gauss-Lucas

Nog altijd geïnspireerd door de stelling van Marden ben ik op ontdekkingstocht in de complexe analyse. Een bekende stelling in de reële analyse is de stelling van Rolle:
Stelling van Rolle: Als een reële functie f continu is op een gesloten interval [a, b], differentieerbaar op het open interval ]a, b[ en f(a) = f(b), dan [...]

De meest wonderbaarlijke wiskundige stelling

Wat is de meest wonderbaarlijke wiskundige stelling die je kent? Volgens Dan Kalman van American University is dit de stelling van Marden:
De stelling van Marden: Wanneer z1, z2 en z3 de nulpunten zijn van de derdegraads veelterm f met complexe coëfficiënten, dan zijn de nulpunten van de afgeleide f’, w1 en w2, de brandpunten van [...]