Richard K. Guy over de sterke wet van kleine getallen

The Strong Law of Small Numbers: “There aren’t enough small numbers to meet the many demands made of them.”

Richard K. Guy,
“The Strong Law of Small Numbers”, The American Mathematical Monthly, Vol. 95, No. 8 (oktober 1988), pp. 697-712

Met deze ‘wet’ waarvan de naam gebaseerd is op de strong law of large numbers verwijst Guy naar het fenomeen dat kleine getallen zoals 2, 3, 4, 5 enzovoort in verdacht veel contexten voorkomen, waardoor er heel wat toevallige en verrassende wiskundige relaties bestaan, gewoon omdat kleine getallen zo vaak voorkomen.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*