Epicykels als screensaver

De screensaver Epicycle uit de xscreensaver-collectie toont zogenaamde epicykels, de bewegingspaden van hemellichamen in oude kosmologieën. De epicykel (Grieks voor “op de cirkel”) was een meetkundig model om de variaties in snelheid en richting van de beweging van de maan, zon en planeten te verklaren. Apollonius van Perga vond het systeem uit in de derde eeuw voor Christus. De planeten bewogen in dit systeem in een kleine cirkel (de epicykel), waarvan het middelpunt op zijn beurt in een grotere cirkel (de deferent) bewoog. De keuze voor cirkels kwam voort uit de overtuiging dat een cirkel een perfecte vorm is en alle hemelse verschijnselen perfect moeten zijn.

Met de toename van de precisie in astronomische waarnemingen viel het op dat het Ptolemaïsche systeem niet helemaal correct was. Wetenschappers voegden daarom altijd maar meer niveaus van epicykels toe om hun model terug te doen overeenkomen met de observaties. Tegen de 16e eeuw was dit systeem veel te ingewikkeld geworden, en zelfs het heliocentrisch systeem van Copernicus bleef een groot aantal cirkels gebruiken. Epicykels werden in Europa pas volledig geëlimineerd toen Johannes Kepler de cirkelvormige banen verving door elliptische banen.

Sindsdien gebruikt men de uitdrukking “epicykels toevoegen” als men een theorie probeert aan te passen om zijn voorspellingen te laten overeenkomen met de waarnemingen, terwijl het duidelijk is dat de basisaannamen moeten herzien worden.

Enkele epicykels die de screensaver toont:

epicycle1

epicycle2

epicycle3

epicycle4

epicycle5

epicycle6

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*