Mandelbrot-fractal ontdekt in de 13e eeuw

MandelbrotsterDe monnik Udo van Aken is niet zo bekend, maar wiskundige Bob Schipke ontdekte iets verrassends, zo schrijft Ray Girvan in zijn artikel The Mandelbrot Monk. In een manuscript stond een afbeelding waar de ster van Bethlehem een vreemde vorm had. Schipke herkende onmiddellijk de vorm van de Mandelbrotverzameling, die in 1976 door IBM-onderzoeker Benoît Mandelbrot ontdekt was. Schipke is in de wolken over zijn ontdekking:

I was stunned. It was like finding a picture of Bill Gates in the Dead Sea Scrolls. The colophon [the title page] named the copyist as Udo of Aachen, and I just had to find out more about this guy.

Udo vond ook de rekenregels voor complexe getallen uit. Het reële deel kwam overeen met het spirituele deel van de menselijke ziel, terwijl het imaginaire deel overeenkomt met het profane deel van de ziel. Op basis hiervan wou hij berekenen wie de hemel zou bereiken.

Een bepaald fragment van de tekst bleek volgens Schipke zelfs een allegorische beschrijving te zijn van het iteratieve proces om de Mandelbrotverzameling te berekenen. Daaronder stond dan een ruwe plot van de verzameling, die Udo de “Divinitas” noemde. Udo schrijft erbij dat hij er negen jaar over gedaan heeft om het plaatje te berekenen (hoe je dit zelf met de hand kan berekenen, beschreef ik eerder al). Schipke merkt hierover op:

It tends to be taken for granted that the Mandelbrot is too calculation-intensive to be done without computers. What we have to remember is the sheer devotion of the monastic life. This was a labour of faith, and Udo was prepared to work for years. Some slowly-converging pixels must have taken weeks.

Udo en zijn hulpje Thelonius waren het overigens niet eens over de interpretatie van de Mandelbrotverzameling, schrijft Girvan in zijn artikel:

Udo had always interpreted the Mandelbrot as signifying God. Thelonius took the opposite view: that it represented the Devil. Numbers that escaped to infinity, he argued, were souls flying free to heaven, and those caught in an orbit had fallen into the pit of Hell.

Referenties:

Comments

  1. PelleNo Gravatar" onclick="javascript:urchinTracker( wrote:

    Moesten de referenties er niet bijstaan, zou ik gezegd hebben dat ik er niet ingetrapt was. Nu ze er wel bijstaan, zeg ik: subtiel! ;-)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*